You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Geometric methods and problems in nonlinear eliptic PDE's

Grant holderAnna Zatorska-Goldstein
Contract no.2012/05/E/ST1/03232
Starting date2012-12-07
Ending date2017-12-06
Financed byNarodowe Centrum Nauki
Participantsdr Paweł Goldstein
Keywordsnieliniowe eliptyczne równania różniczkowe cząstkowe z krytycznym wzrostem, równania subeliptyczne, rachunek wariacyjny, geometryczna teoria funkcji