You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

A unified theory of finite-state recognisability

Grant holderMikołaj Bojańczyk
Contract no.683080
Starting date2016-05-01
Ending date2021-10-31
Financed byUniwersytet Warszawski
Participantsprof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk prof. dr hab. Sławomir Lasota dr hab. Bartosz Klin
Keywordsautomaty skończone, algebry skończone, monady, logika