You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Technology transfer between modern algorithmic paradigms

Grant holderMarek Cygan
Contract no.677651
Starting date2016-04-01
Ending date2021-03-31
Financed byUniwersytet Warszawski
Participantsdr Marek Cygan
KeywordsAlgorytmy aproksymacyjne, złożoność parametryzowana, metaheurystyki.