You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Multiwinner Election Rules: Beyond Scoring Protocols

Grant holderPiotr Skowron
Contract no.UMO-2019/35/B/ST6/02215 "OPUS 18"
Starting date2020-06-08
Ending date2023-07-19
Financed byNarodowe Centrum Nauki