You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Probabilistic tools for high-dimensional geometric inference, topological data analysis, and large-scale networks.

Grant holderKunal Dutta
Contract no.UMO-2019/35/D/ST6/04525 "SONATA 15"
Starting date2020-06-08
Ending date2023-07-19
Financed byNarodowe Centrum Nauki