You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Algorytmy i modele statystyczne służące do przewidywania schematów fragmentacji cząsteczek podczas dysocjacji indukowanej kolizjami

Grant holderGrzegorz Skoraczyński
Contract no.UMO-2019/33/N/ST6/02949
Starting date2019-12-24
Ending date2022-01-28
Financed byNarodowe Centrum Nauki