You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Conflicts with multiple battlefield and discrete resources

Grant holderMarcin Dziubiński
Contract no.UMO-2018/29/B/ST6/00174
Starting date2018-12-07
Ending date2022-01-23
Financed byNarodowe Centrum Nauki