You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Mathematical fluid mechanics

Grant holderPiotr Mucha
Contract no.UMO-2018/29/B/ST1/00339
Starting date2018-12-06
Ending date2022-01-23
Financed byNarodowe Centrum Nauki