You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Relative entropy method for nonlinear systems

Grant holderAgnieszka Świerczewska-Gwiazda
Contract no.UMO-2017/27/B/ST1/01569
Starting date2018-06-06
Ending date2021-07-23
Financed byNarodowe Centrum Nauki