You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

European Training Network for Computational Oncology

Grant holderEwa Szczurek
Contract no.CONTRACT NO 766030
Starting date2018-01-01
Ending date2021-12-31
Financed byEuropean Commission