You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Geometric and analytic properties of ordinary differential equations

Grant holderHenryk Żołądek
Contract no.UMO-2017/25/B/ST1/00931
Starting date2018-01-19
Ending date2021-01-18
Financed byNarodowe Centrum Nauki