You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Back to the list of grants

Grant

Paraconsistent Reasoning in Autonomous Systems Situated in Informationally-Complex Enviroments

Grant holderBarbara Dunin-Kęplicz
Contract no.UMO-2015/19/B/ST6/02589
Starting date2016-08-09
Ending date2020-08-08
Financed byNarodowe Centrum Nauki