You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Return to list

Krzysztof Lech - nadanie stopnia doktora

Julia Sets in Random Holomorphic Dynamics (Zbiory Julii w losowej dynamice holomorficznej)

Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski
W zakresie: 
matematyki
Data nadania: 
2023-03-30
Data obrony: 
2023-02-27 12:00
Sala: 
(obrona w tybie zdalnym)
Promotor: 
prof. dr hab. Anna Zdunik (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: 
prof. Xavier Jarque (Universitat de Barcelona), prof. dr hab. Janina Kotus (Politechnika Warszawska), dr. hab. Artem Dudko (Instytut Matematyczny PAN)