You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Sem. Num. Analysis

 

O jakości metod adaptacyjnych w numerycznym rozwiązywaniu zadań liniowych


Prelegent: Leszek Plaskota

2022-11-03 10:30