Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Analiza numeryczna i obliczenia naukowe

Opis

Analiza teoretyczna, konstrukcja i implementacja efektywnych algorytmów dla zadań obliczeniowych matematyki ciągłej, takich jak: aproksymacja i całkowanie funkcji wielu zmiennych, zadania algebry liniowej, w tym wielkie układy równań liniowych, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, optymalizacja. Grafika komputerowa i komputerowe wspomaganie projektowania geometrycznego. Złożoność obliczeniowa i podatność zadań ciągłych. Teoria aproksymacji i jej zastosowania

Seminaria

Dowiązania

Pracownicy i doktoranci

 • Teoria aproksymacji: falki i geometria przestrzeni Banacha, wraz z zastosowaniami w zagadnieniach teoretycznych związanych z metodami numerycznymi i przetwarzaniem obrazów
 • Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych, dyskretyzacja RRCz za pomocą metody elementu skończonego i innych, oszacowania błędów dla tych dyskretyzacji, projektowanie i analiza algorytmów równoległych dyskretyzacji RRCz za pomocą metody elementu skończonego
 • Synteza obrazów w grafice komputerowej, wizualizacja, modele oświetlenia, algorytmy renderujące, komputerowe wspomaganie projektowania geometrycznego (geometryczna ciągłość krzywych i powierzchni, optymalizacja kształtu)
 • Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych, w szczególności metody elementu skończonego dla równań kinetycznych; metody numeryczne w finansach; obliczenia naukowe i symulacje komputerowe
 • Numeryczne równania różniczkowe, numeryczna algebra liniowa, obliczenia naukowe, algorytmy równoległe, symulacje komputerowe
 • Metody numeryczne rozwiązywania RRCz, w szczególności metody dekompozycji obszaru rozwiązywania równań eliptycznych głównie bazujące na abstrakcyjnym schemacie addytywnej metody Schwarza; metody na siatkach niezgodnych
 • Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, numeryczna algebra liniowa
 • Złożoność obliczeniowa, podatność i konstrukcja optymalnych algorytmów dla zadań matematyki ciągłej, gdzie dostępna informacja jest częściowa, kosztowna i zaburzona deterministycznie lub losowo; numeryczne całkowanie i aproksymacja funkcji skalarnych i wielu zmiennych
 • Złożoność obliczeniowa i podatność zagadnień ciągłych, takich jak aproksymacja i całkowanie funkcji wielu zmiennych, w oparciu o informację częściową
 • Złożoność zagadnień ciągłych: złożoność obliczeniowa i algorytmy dla zagadnień ciągłych, takich jak aproksymacja i całkowanie w dużej liczbie wymiarów, w oparciu o niepełne i zaszumione dane