Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Analiza i analiza funkcjonalna

Opis

Różnorodne zagadnienia w teorii równań różniczkowych cząstkowych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów istnienia i regularności dla równań i układów nieliniowych równań eliptycznych i subeliptycznych. Związki z rachunkiem wariacyjnym, metodą słabej zbieżności i pokrewnymi zagadnieniami w teorii przestrzeni funkcyjnych. Analiza zespolona.

Pracownicy i doktoranci

 • Analiza geometryczna, równania różniczkowe cząstkowe
 • Skończenie i nieskończeniewymiarowe potoki gradientowe, osobliwości analitycznych pól wektorowych; układy parabolicznych i eliptycznych nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych; rachunek wariacyjny na przestrzeniach metrycznych z miarą
 • Przestrzenie Sobolewa, rachunek wariacyjny
 • Teoria przestrzeni Banacha, miary wektorowe, algebry operatorowe
 • Geometryczna teoria miary, rachunek wariacyjny, równania różniczkowe cząstkowe
 • Analiza geometryczna, równania różniczkowe cząstkowe
 • Analiza geometryczna, równania różniczkowe cząstkowe
 • Analiza geometryczna, analiza na fraktalach
 • Rachunek wariacyjny
 • Analiza geometryczna, nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe, rachunek wariacyjny
 • Geometryczna teoria miary, geometria wypukła
 • Rachunek wariacyjny; nieliniowe równania i układy równań eliptycznych; przekształcenia p-harmoniczne; układy subeliptyczne i o niestandardowych warunkach wzrostu; problemy wariacyjne na przestrzeniach metrycznych z miarą podwajającą