Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Algebra i teoria liczb

Opis

Teoria pierścieni (głównie łącznych), teoria modułów, teoria grup, teoria półgrup i teoria liczb. Podejście teoriokratowe do struktur algebraicznych i inne gałęzie algebry uniwersalnej, włączając algebry częściowe.

Seminaria

Pracownicy i doktoranci

 • Algebra uniwersalna, w szczególności: teoria algebr częściowych, teoria krat, kraty podalgebr i kongruencji
 • Teoria pierścieni, wybrane problemy w teorii grup i teorii liczb
 • Pierścienie nieprzemienne, teoria reprezentacji, algebra homologiczna
 • Algebra nieprzemienna, pierścienie grupowe, kohomologie
 • Geometria nieprzemienna
 • Teoria pierścieni, algebry Hopfa
 • Teoria pierścieni, teoria półgrup, algebry skończenie wymiarowe
 • Pierścienie nieprzemienne, teoria półgrup, teoria macierzy
 • Algebra uniwersalna, w szczególności: teoria algebr częściowych, teoria krat, kraty podalgebr i kongruencji, reprezentacje grafowe algebr
 • Elementarna i analityczna teoria licznb, kryptografia, pewne aspekty teorii złożoności obliczeniowej
 • Pierścienie łączne, teoria modułów i krat
 • Algebry Liego, gradowane rozmaitości, super-geometria
 • Teoria liczb: kongruencje wielomianowe i wykładnicze, multiplikatywne równania diofantyczne, krzywe eliptyczne, własności arytmetyczne rozwinięć, geometria liczb
 • Pierścienie grupowe, teoria grup
 • Algorytmiczna teoria liczb, kryptografia klucza publicznego