Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Zarządzenie 2015-3-19

Zarządzenie
Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 2015-04-15

Wymagania dotyczące rozpraw doktorskich z informatyki wykorzystujących eksperymenty komputerowe dla potwierdzenia jakości opracowanych w rozprawie metod

Jeśli rozprawa doktorska z informatyki wykorzystuje eksperymenty komputerowe dla potwierdzenia jakości opracowanych w rozprawie metod, to, o ile przygotowane na użytek tych eksperymentów oprogramowanie i/lub dane nie są objęte klauzulą poufności, powinna być ona złożona wraz z

  1. oprogramowaniem zawierającym implementacje tych metod (kod źródłowy i wersję wykonywalną) wraz z danymi niezbędnymi do przeprowadzenia eksperymentów,
  2. instrukcją uruchomiania i obsługi oprogramowania,

tak aby było możliwe powtórzenie eksperymentów, o których jest mowa w rozprawie doktorskiej.

O ile przygotowane oprogramowanie i/lub dane nie są objęte klauzulą poufności, doktorant umieszcza przygotowane oprogramowanie i dane wraz z dokumentacją:

  1. na wybranym serwerze dostępnym dla społeczności informatyków,
  2. albo
  3. na nośniku elektronicznym dołączonym do rozprawy doktorskiej.

W przypadku, gdy oprogramowanie i /lub dane wykorzystywane w rozprawie są objęte klauzulą poufności, należy zapewnić, przynajmniej recenzentom rozprawy oraz przewodniczącemu komisji doktorskiej, uzyskanie licencji nie wymagającej żadnych opłat z ich strony i umożliwiającej korzystanie z oprogramowania i/lub danych, w zakresie potrzebnym do wykonania recenzji. Licencja może zabronić korzystania z udostępnionego oprogramowania i/lub danych na inne potrzeby.

W przypadku gdy rozprawa zawiera nową metodę, niezbędne jest jej przetestowanie na dostępnych w danej dziedzinie zbiorach benchmarkowych, o ile takie zbiory istnieją.

W każdym przypadku, o ile to tylko jest możliwe, konieczne jest jakościowe i ilościowe porównanie opracowanych w rozprawie metod z metodami juz istniejącymi, dokonane w sposób miarodajny.

prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Dziekan Wydziału MIM UW