Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Czwarta edycja stypendiów DeepMind

Stypendia DeepMind są skierowane do kobiet zainteresowanych studiami magisterskimi na Uniwersytecie Warszawskim, powiązanymi z badaniami z zakresu uczenia maszynowego. W tym roku przyznane zostaną po raz czwarty. Termin składania wniosków upływa 5 listopada.
 
Program stypendialny DeepMind umożliwia nawiązanie kontaktu z badaczami i inżynierami oraz studiowanie i prowadzenie badań w zakresie uczenia maszynowego na wiodących uniwersytetach. W roku akademickim 2023/2024 przyznane zostaną dwa stypendia dla kobiet zainteresowanych studiami magisterskimi na UW, które chcą specjalizować się w uczeniu maszynowym i zamierzają prowadzić badania naukowe w tym zakresie.
 

Razem na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji
 
– Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z DeepMind w tym ważnym programie stypendialnym. Nasz wydział jest zdeterminowany, aby przyczynić się do zniesienia barier utrudniających kobietom karierę w informatyce – mówi prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW).
 

Projekty wybrane w poprzedniej edycji programu
 
Pani Julia Jakubowska jest studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (Neuroinformatyka) na Wydziale Fizyki. W swoim projekcie skupia się na badaniu wykorzystania metod przetwarzania języka naturalnego (w szczególności transformerów) do analizy i klasyfikacji patologii sygnałów elektroencefalograficznych (EEG). Jej opiekunem z DeepMind jest dr. Matko Bošnjak, a po stronie UW dr. hab. Jarosław Żygierewicz.
 
Druga stypendystka, pani Julia Jurkowska, również studiuje na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie ze specjalnością neuroinformatyka. Wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich i magisterskich w tej dziedzinie wykorzystuje w badaniach dot. dysleksji rozwojowej. Brała udział w projekcie weryfikacji hipotezy szumu neuronalnego w tym zaburzeniu prowadzonym w Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych w IBD PAN, gdzie zajmowała się zarówno przeprowadzaniem badania EEG, jak i analizą zarejestrowanych sygnałów. 
 
Projekt jest kontynuacją wyżej opisanych badań, z których to sygnały są wykorzystywane jako zbiór danych dla modeli wyjaśnialnego uczenia maszynowego. Celem jest dobranie algorytmu klasyfikacyjnego wraz z jego hiperparametrami, który w zadowalający sposób będzie identyfikował sygnały EEG osób typowo czytających i ze stwierdzoną dysleksją rozwojową.
 
Opiekunem stypendystki Pani Juli Jurkowskiej z ramienia UW jest prof. Jarosław Żygierewicz, natomiast z DeepMind Borja Ibarz.
 

Czwarta edycja stypendiów
 

W roku akademickim 2023/2024 zostaną przyznane kolejne dwa stypendia. O stypendium mogą się ubiegać studentki, które:

 • mają obywatelstwo lub prawo pobytu w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • zostały w roku akademickim 2023/2024 przyjęte na pierwszy rok studiów II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, na jednym z poniższych kierunków:
  • Data Science and Business Analytics,
  • Informatyka,
  • Matematyka,
  • Bioinformatyka i biologia systemów,
  • Machine learning,
  • Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

 i zamierzają skoncentrować się na badaniach związanych z uczeniem maszynowym lub sztuczną inteligencją.
Każde stypendium wynosi 28250 EUR i obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wysokości około 1000 EUR (maksymalnie 24 miesiące);
 • fundusze na wyjazdy naukowe w wysokości 2400 EUR;
 • 1650 EUR na sprzęt badawczy lub komputerowy.

Stypendia zostaną przyznane dwóm studentkom, które w latach akademickich 2023/2024 i 2024/2025 będą studiować na Uniwersytecie Warszawskim, prowadząc badania związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy zapoznać się z regulaminem i przesłać do 5 listopada 2023 roku zgłoszenie pod adresem deepmindfellow(at)mimuw.edu.pl.