Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"

 

Tematem referatu jest zdefiniowanie oraz analiza źródeł wykluczenia algorytmicznego, jak również sposobów radzenia sobie z jego konsekwencjami i zapobiegania mu


Prelegent: Kuba Piwowar

2022-01-20 12:15

Część teoretyczna osadzona jest w krytycznej refleksji nad technologią i składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich wprowadza podstawowe pojęcia i umieszcza problematykę pracy w szerokiej dyskusji na temat krytycznych podejść do technologii. Drugi element stanowi przegląd wybranych nurtów myśli feministycznej oraz sposobów, w jaki wykorzystywane są one w analizie technologii, ze szczególnym uwzględnieniem cyberfeminizmu, posthumanistycznej refleksji nad informacją oraz feminizmu danych. Ostatni element wskazuje na splątanie historii współczesnych technologii cyfrowych z rozwojem statystyki, powstawanie idei “przeciętnego człowieka” oraz refleksji nad kwestiami związanymi z kategoryzacją i systemami klasyfikacyjnymi. Wywód uzupełnia przegląd sposobów, w jaki humanistyka podchodzi do definiowania danych oraz algorytmów.

Podsumowując zebrany i przeanalizowany materiał empiryczny, przedstawiam obraz wykluczenia algorytmicznego, jako zjawiska wieloźródłowego, wieloetapowego i wieloaspektowego, w którym kluczową rolę pełnią zarówno dane użyte do trenowania algorytmów, ludzie, którzy dane definiują i zbierają, ale też otoczenia organizacyjne, w których algorytmy powstają, oraz - co równie ważne - konteksty kulturowe i społeczne, w które są one implementowane.