Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"

 

Prezentacja pracy "An evaluation of distributed concurrency control" z konferencji VLDB


Prelegent: Michał Jadwiszczak

2022-01-13 12:15

Publikacja omawia i porównuje różne protokoły transakcji w używne w systemie zarządzania bazą danych. Omówione zostaną protokoły: Two-Phase Locking, Timestamp Ordering, Optimistic Concurrency Control, Deterministic oraz Two-Phase Commit.