Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Gry, mechanizmy i sieci społ.

 

Percepcja i rozumienie znaków przez przedstawicieli różnych kultur


Prelegent: Kajetan Chmielewski

2019-06-06 10:15

Z powodu coraz częstszego wprowadzania pojazdów autonomicznych do ruchu w przestrzeni publicznej, których liczba ma do 2020 roku osiągnąć ponad 10 milionów 1, zauważyliśmy potrzebę stworzenia i wprowadzenia sytemu znaków informacyjnych biorących pod uwagę nowe interakcje pomiędzy ludźmi a tymi nowymi uczestnikami ruchu na drodze. Z uwagi na różnice kulturowe, które wpływają na percepcję i rozumienie znaków 2, przeprowadzamy badanie przy użyciu platformy Amazon Mechanical Turk 3, które posłuży nam do stworzenia syntetycznego zestawu znaków rozumianych przez ludzi z różnych zakątków świata, do których przedstawicieli zapewni nam dostęp ta platforma. W naszym badaniu skupiamy się głównie na wyodrębnieniu poszczególnych elementów, które zawarte w znaku informacyjnym, są przez odbiorców rozumiane jako te odnoszące się do pojazdów autonomicznych. Dodatkowo staramy się połączyć ikonografię z odpowiednią kolorystyką 4 , co jest powszechnie stosowane w istniejących systemach ruchu drogowego oraz morskiego, w celu poprawienia zrozumienia i widoczności z większych odległości. Będziemy bazować na istniejących systemach znaków, głównie na Picture Communication System (PCS), który jest teraz używany jako jedna z metod w komunikacji alternatywnej. System ten wybraliśmy ze względu na najwyższy współczynnik zrozumienia spośród dostępnych systemów znaków na przestrzeni różnych grup etnicznych. Badanie nie jest jeszcze skończone dlatego nie mogę przedstawić jego wyników, ale liczymy, że w jego efekcie uda nam się stworzyć system znaków drogowych, rozumianych na całym świecie i pozwalający na sprawną koegzystencje ludzi oraz pojazdów autonomicznych w przestrzeni publicznej. Liczymy, że taki system pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa podczas wprowadzania samych pojazdów autonomicznych do codziennego użytku.