Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Sem. Biomat. i T. Gier

 

Modelowanie matematyczne nowotworów litych na przykładzie nowotworu jajnika i płuca


Prelegent: Emilia Kozłowska

2022-12-07 12:15

Badania nad zrozumieniem mechanizmów jakimi żądzą komórki nowotworowe oraz badania nad poszukiwaniem nowych celów terapii antynowotworowej w większości opierają się na żmudnymi badaniami przedklinicznymi. Jednym z powodów dla którego tak ciężko znaleźć odpowiednio celowaną terapię na różne typy nowotworów jest ich duża heterogeniczność i fakt, że komórki nowotworowe są poddane prawom ewolucji.

Modelowanie matematyczne może być skutecznie zastosowane w badaniach translacyjnych nowotworów i wspomóc eksperymentalistów i klinicystów w lepszym planowaniu terapii antynowotworowej. W ostatnich latach, modelowanie matematyczne nowotworów dzięki wsparciu danych klinicznych i przedklinicznych zyskało na sile i jest nie tylko dziedziną stricte teoretyczną a praktyczną.

W ramach wystąpienia pokażę wyniki obecnych i zakończonych projektów, które pokazują praktyczną stronę modelowania matematycznego. Skupię się na dwóch typach nowotworów litych: raku jajnika i raku płuca. Pokażę, jak poprzez symulowanie wirtualnych prób klinicznych można: lepiej zrozumieć mechanizm działania badanego leku, zaproponować bardziej optymalny schemat leczenia badanym lekiem jak i zaproponować terapię kombinowaną z użyciem badanego leku. Dodatkowo pokażę, jak zoptymalizować leczenie pacjentów paliatywnych jak i pokażę, że pacjenci leczeni paliatywnie potrzebują zupełnie innego schematu terapii.