Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Kolokwium Wydziału MIM UW

 

Maksymalna regularność w równaniach różniczkowych cząstkowych (Maximal regularity in partial differential equations)


Prelegent: Tomasz Piasecki

2022-11-17 14:30

Teoria maksymalnej regularności to intensywnie rozwijana w ostatnich latach dziedzina teorii równań różniczkowych cząstkowych. Wykład rozpoczniemy wprowadzeniem podstawowych pojęć i prostymi przykładami w których struktura równania pozwala łatwo wywnioskować własność maksymalnej regularności. Następnie przedstawimy możliwości zastosowania tej teorii w analizie bardziej skomplikowanych układów nieliniowych na przykładzie układu Naviera-Stokesa, podstawowego modelu matematycznej mechaniki płynów.

Spotkanie odbywa się stacjonarnie, zapraszamy do sali 2180 (nie będzie transmisji online).

 

The maximal regularity theory is a branch of the theory of Partial Differential Equations which has been developing intensively in recent years. We will start with introduction of basic notions and simple examples where the structure of the equations allows to deduce easily the maximal regularity property. Next we will present possible applications of the maximal regularity theory to more complex nonlinear problems with an example of Navier-Stokes system, a fundamental model in the mathematical fluid mechanics.

The meeting will be held on-site in room 2180 (it will not be broadcast online).