Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Kolokwium Wydziału MIM UW

 

Czy algorytmika może przydać się w uczeniu maszynowym? Zastosowanie wartości Banzhafa do wyjaśniania modeli drzewowych (Can algorithmics be useful in machine learning? Application of Banzhaf values to explain tree models)


Prelegent: Piotr Sankowski

2023-01-12 14:30

Jednym z kluczowych zagadnień w sztucznej inteligencji jest uzupełnienie jej w metody wyjaśnialne, tzn. które nie tylko pokazują dobre decyzje, ale także podają powody ich podjęcia. W trakcie mojego wykładu wprowadzę to zagadnienie posiłkując się rzeczywistymi przykładami. Opowiem o tym jakie z tym wiąże się wyzwanie algorytmiczne i o tym jak udało nam się poprawić jego złożoność.

Spotkanie odbywa się stacjonarnie, zapraszamy do sali 2180 (nie będzie transmisji online).

 

 

One of the key issues in artificial intelligence is to supplement it with explainable methods, i.e. which not only show good decisions, but also give reasons for making them. During my lecture, I will introduce this issue using real examples. I will tell you about the algorithmic challenge involved and how we managed to improve its complexity.

The meeting will be held on-site in room 2180 (it will not be broadcast online).