Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium magisterskie w projekcie na pograniczu baz danych i reprezentacji wiedzy


Oferuję stypendium studenckie w ramach projektu badawczego Nieskończoność we wnioskowaniu o danych i wiedzy finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS  nr 2018/30/E/ST6/00042).

Projekt ma na celu zbliżenie do siebie paradygmatów baz danych oraz reprezentacji wiedzy i wnioskowania, głównie w zakresie przetwarzania zapytań i wnioskowania. Fundamentalna różnica między tymi dwoma paradygmatami dotyczy założenia o skończoności reprezentowanych modeli, obecnego w bazach danych a nieobecnego w bazach wiedzy. Podobną niezgodność dostrzec można między przetwarzaniem opartym na obwodach a przetwarzaniem strumienia danych, choć tym razem dotyczy ona nie tyle skończoności co istnienia ograniczenia na rozmiar. Badania w projekcie koncentrują się na następujących kierunkach:

 • przetwarzanie danych w modelach obliczeń o ograniczonej przepustowości;
 • problemy ewaluacji, analizy statycznej i optymalizacji, szczególnie w kontekście projektowania formalizmów dla grafowych baz danych;
 • wnioskowanie w bazach wiedzy w reżimie modeli skończonych, nieskończonych i mieszanych.

Stypendium wyniesie 2000 zł miesięcznie i obejmie okres 8 miesięcy. Stypendysta będzie miał za zadanie napisanie pracy magisterskiej związanej z tematyką projektu.

Wymagania:

 • ukończony etap licencjacki studiów na kierunku informatyka,
 • realizowane studia drugiego stopnia na kierunku informatyka,
 • doskonałe umiejętności programistyczne, również niskopoziomowe,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość logiki, teorii automatów, algorytmiki i kombinatoryki.

Zgłoszenia, zawierające:

 • cv z informacją o zainteresowaniach kandydata i dotychczasowych osiągnięciach (np. konkursy, nagrody),
 • wykaz ocen uzyskanych dotąd na studiach,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

należy przesyłać mailem na adres fmurlak@mimuw.edu.pl w terminie do 8 listopada 2021.

Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach NCN przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału MIM UW. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną nie później niż 12 listopada 2021.