Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium doktoranckie w projekcie "Nielosowe charakteryzacje ograniczoności ścieżek losowych" - RASTA


Oferujemy stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS 2022/47/B/ST1/02114 , pt. "Nielosowe charakteryzacje ograniczoności ścieżek losowych"

O projekcie: Projekt "Nielosowe charakteryzacje ograniczoności ścieżek losowych" dotyczy badania trajektorii procesów stochastycznych określonych na ogólnych przestrzeniach indeksów, celem jest dowodzenie równoważności odpowiednich wielkości wyrażonych w terminach geometrii zbioru indeksów z istotnymi parametrami procesu – przede wszystkim ze średnią z supremum po trajektoriach.

Projekt realizowany jest na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem projektu jest Witold Bednorz.

Wymagania:

  • Tytuł magistra w dziedzinie matematyki.
  • Status doktoranta studiów matematycznych w dniu rozpoczęcia pracy.
  • Wiedza z zakresu badania górnych i dolnych ograniczeń procesów stochastycznych – np. najnowsza książka Michela Talagranda
  • Dobra znajomość języka angielskiego.
  • Zaangażowanie w projekt.

Zakres prac: Badanie geometrycznych charakteryzacji ograniczoności procesów kanonicznych

Warunki: Stypendium w wysokości 2000 zł/miesiąc przez okres do 36 miesięcy. Dodatkowo zapewniamy komputer przenośny oraz budżet na wyjazdy naukowe.

Rozpoczęcie pracy: sierpień 2023.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres w.bednorz@mimuw.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać CV oraz jednostronicowy opis dotychczasowych osiągnięć naukowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 7 lipca 2023.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 lipca 2023