Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendia magisterskie w projekcie „Tragedia wspólnego zasobu w kontekście dynamicznym – modelowanie, metodologia, zapobieganie”


Oferujemy dwa stypendia magisterskie w projekcie NCN OPUS 2019/33/B/HS4/02953 „Tragedia wspólnego zasobu w kontekście dynamicznym – modelowanie, metodologia, zapobieganie”

O projekcie: W projekcie analizujemy gry dynamiczne – wieloetapowe i różniczkowe – należące do zagadnień „tragedii wspólnego zasobu”. Do tej klasy należą m.in. takie zagadnienia jak eksploatacja wspólnych lub współzależnych łowisk, powstawania i zapobieganie w kontekście zanieczyszczeń transgranicznych, efekt cieplarniany, zachowanie firm na wspólnym rynku, problem z odpadami w przestrzeni, powstawanie korków ulicznych czy przydział częstotliwości.

Do zadań stypendysty należeć będzie tworzenie własnych lub analiza istniejących, a nie do końca zbadanych modeli zagadnień „tragedii wspólnego zasobu”: własności różnych rozwiązań, takich jak równowagi, optymalne sterowania i mechanizmy wymuszania optymalności równowag, mające na celu współautorstwo w publikacjach o międzynarodowym zasięgu. Możliwe jest finansowanie wyjazdów naukowych stypendysty w ramach grantu - w zależności od stopnia zaangażowania.

Kierownik projektu: Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

Stypendium: 1000 zł/mc do stycznia 2024

Wymagania:

 • Tytuł licencjata w dziedzinie matematyki lub informatyki lub zdobycie tego tytułu najpóźniej do 01.09.2023;
  • w przypadku studiów interdyscyplinarnych obejmujących matematykę i inną dziedzinę, w uzasadnionych przypadkach może być wzięty pod uwagę licencjat z tej drugiej dziedziny;
  • w przypadku ukończenia studiów licencjackich z innej dziedziny może być wzięty pod uwagę licencjat z tej dziedziny pod warunkiem używania w pracy matematycznie zaawansowanych metod z zakresu narzędzi przydatnych w grancie.
 • Status studenta studiów magisterskich lub licencjackich w polskiej instytucji naukowej w dniu rozpoczęcia stypendium,
 • Znajomość analizy matematycznej, równań różniczkowych,
 • Znajomość teorii gier lub optymalizacji dynamicznej,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność korzystania z programów typu Mathematica, Matlab lub Maple,
 • Umiejętność pisania w LaTeXu,
 • Zaangażowanie w pracę nad podjętym tematem badawczym (w tym współtworzenie artykułu naukowego i regularne konsultacje z kierownikiem projektu, głównie on-site w Warszawie).

Zasady przyznawania stypendiów w ramach projektów finansowanych przez NCN określa regulamin – załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.08.2023, 23:59.

Forma składania zgłoszeń: e-mailem na adres: agnese@mimuw.edu.pl, tytuł wiadomości "Stypendium magisterskie 09.23" + imię i nazwisko.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys naukowy zawierający opis przebiegu studiów i pracy licencjackiej, informacje o wyróżnieniach, stypendiach. itp.
 • Kopia dyplomu licencjackiego lub deklaracja o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, plus lista ocen.
 • Pdf pracy licencjackiej lub link do tego pdf-u.
 • Karta przebiegu studiów magisterskich (jeśli dotyczy).
 • Dokument poświadczający status studenta (lub przyjęcie na studia, jeśli status studenta rozpocznie się od października).
 • Jednostronicowy list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata.
 • Uzasadnienie spełnienia wymogów co do znajomości zagadnień (jeśli nie wynika to z innych dokumentów).

Sposób rekrutacji: na podstawie przesłanych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 28.08.2023.

Rozpoczęcie pracy w projekcie: standardowo 01.09.2023 (01.10.2023 w przypadku osób, które status studenta będą miały od października). Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zg