Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Oferta pracy w projekcie "Oszczędna predykcja dla danych kategorycznych wysokiego wymiaru"


Uniwersytet Warszawski ogłasza nabór osoby do prac badawczych związanych z wykonaniem zadań badawczych w projekcie „Oszczędna predykcja dla danych kategorycznych wysokiego wymiaru”  w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Forma umowy

Umowa zlecenie

Liczba zatrudnianych osób

1

Wynagrodzenie

2500 zł brutto za miesiąc

Okres realizacji umowy

6 miesięcy

Jednostka UW

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Finansowanie

Projekt „Oszczędna predykcja dla danych kategorycznych wysokiego wymiaru” w ramach Nowych Idei 2B IDUB

Kierownik projektu

Piotr Pokarowski

Opis zadań stanowiska

Zadanie 1. Matematyczna analiza algorytmu PDMR. W szczególności udowodnienie, że podział danych zwracany przez algorytm jest poprawny z prawdopodobieństwem dążącym do 1, gdy rozmiar danych dąży do nieskończoności.

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

  • Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku matematyka,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

Wymagane dokumenty

  • CV zawierające opis pracy mgr
  • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski.

Oferujemy

Pracę w nowym zespole badawczym, w ramach którego zaprojektujemy, zaimplementujemy oraz przeanalizujemy matematycznie i w eksperymentach nowe algorytmy do predykcji na podstawie danych ilościowych i jakościowych wysokiego wymiaru.

Forma nadsyłania zgłoszeń

pocztą elektroniczną na adres pokar@mimuw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń

23.06.2023 r.

Sposób informowania o wynikach rekrutacji

pocztą elektroniczną lub telefonicznie

 

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane zgłoszenia.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz anulowania naboru bez podania przyczyny.

 

Równe szanse

Konstytucyjna zasada równego traktowania wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu stanowi fundament jego działalności. Uniwersytet wspiera różnorodność i przeciwdziała dyskryminacji. Uniwersytet wdraża najwyższe standardy etyczne, stoi na straży rzetelności naukowej i kieruje się zasadami wynikającymi z Europejskiej Karty Naukowca.