Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Konkurs na stanowisko doktoranta w grancie "Geometria i operatory różniczkowe na rozmaitościach algebraicznych"


W ramach grantu NCN OPUS-ST "Geometria i operatory różniczkowe na rozmaitościach algebraicznych", nr rej. 2021/41/B/ST1/03741, ogłaszam konkurs na stanowisko doktorant–stypendysta ze stypendium 4500 PLN miesięcznie, wypłacane przez 24 miesiące. Warunkiem otrzymywania stypendium jest pozostawanie doktorantem przez cały czas pobierania stypendium.

Wymagania:

Kandydat powinien być spełniać wymogi rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki lub być jej doktorantem. Ponadto powinien wykazać się zainteresowaniem matematyką teoretyczną oraz dobrą ogólną wiedzą w zakresie geometrii algebraicznej.

Opis zadań:

Doktorant–stypendysta będzie odpowiedzialny za badania D-modułów, kategorii pochodnych lub przestrzeni moduli w oparciu o projekt grantu.

Wnioski należy wysyłać e-mailem na adres Adrian Langer alan@mimuw.edu.pl w terminie do 15 lipca 2023. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca sierpnia 2023.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Życiorys wraz z listą publikacji
  • List motywacyjny
  • Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
  • Poświadczenie bycia studentem studiów magisterskich lub doktorantem (dotyczy osób niebędących doktorantami Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki)
  • Co najmniej jedną opinię od pracownika naukowego. Opinie należy przesłać na adres alan@mimuw.edu.pl

Wszelkie pytania proszę kierować na powyżej podany adres mailowy.