Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty, stypendia, konkursy

************************************************************************** Projekt NCN: "Granice automatycznej analizy...
Data publikacji:
PostDoc position in automata theory / algorithmic game theory, University of Warsaw - Application deadline: May 15, 2022 -...
Data publikacji:
Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem naboru do Szkoły Doktorskiej, chciałbym poinformować o możliwości...
Data publikacji:
Wydział MIM oferuje stanowiska dla badaczy Ukrainskich uciekajacych przed wojną. Więcej informacji na stronie: https://mimuw....
Data publikacji:
W wyniku oceny Komisji Konkursowej ds. stypendium doktoranckiego w projekcie NCN "Wybrane zagadnienia teorii węzłów",...
Data publikacji:
W wyniku oceny Komisji Konkursowej ds. stypendium doktoranckiego w projekcie NCN 2019/33/B/ST6/00737 pt.: “Biologicznie...
Data publikacji:
Zapraszamy do składania wniosków w konkursie "Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym III" w ramach Programu "...
Data publikacji:
W wyniku oceny Komisji Konkursowej ds. stypendium doktoranckiego w projekcie NCN 2018/31/B/ST1/02495 „Deterministyczne i losowe...
Data publikacji:
Stypendium dokt. w grancie NCN grant 2021/41/B/ST6/00535 zostało przyznane Panu Radosławowi Piórkowskiemu.  
Data publikacji:
************************************************************************** Fully-Funded 4-year Ph.D. position in automata...
Data publikacji:
W ramach grantu NCN OPUS "Biologicznie znacząca rekonstrukcja sieci filogenetycznych",  ogłaszam konkurs na stanowisko...
Data publikacji:
Został ogłoszony konkurs na roczne staże podoktorskie z funduszy "Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej".   Zapraszamy do...
Data publikacji:
W ramach grantu NCN OPUS "Wybrane zagadnienia teorii węzłów",  ogłaszam konkurs na stanowiska:       • Doktorant – stażysta...
Data publikacji:
stypendium doktoranckie w teorii automatów Projekt NCN: "Frontiers of automatic analysis of concurrent systems" Promotor...
Data publikacji:
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiNazwa stanowiska: Doktorant–...
Data publikacji:
Trwa konkurs na stypendium magisterskie 1500 zł miesięcznie w ramach grantu NCN "Obliczeniowe aspekty gier nieskończonych...
Data publikacji:
Zapraszam do składania ofert na stanowisko doktorant-stypendysta w grancie NCN Sonata (nr 2020/39/D/ST1/01852) „Rozwiązania...
Data publikacji:
The scholarship is offered within the NCN (National Science Centre) Sonata grant (project no. 2020/39/D/ST1/01852), entitled “...
Data publikacji:
The dean of the Faculty of Mathematics,m Informatics and Mechanics invites applications for * associate professor (in the group...
Data publikacji:
Dziekan Wydziału MIM UW ogłasza konkursy na stanowiska * prof. uczelni (w grupie badawczo-dydaktycznej, Instytut Informatyki...
Data publikacji:

Strony