Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty, stypendia, konkursy

Kolejny nabór kandydatów na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji rozpocznie się 2 listopada...
Data publikacji:
W ramach grantu NCN dostępne jest jedno stypendium doktoranckie (3000 PLN przez 20 miesięcy). Badane będą matematyczne modele...
Data publikacji:
...w grancie NCN Efektywne algorytmy równoległe rozwiązywania równań różniczkowych. Celem pracy jest matematyczna analiza...
Data publikacji:
Dostępne jest trzyletnie stypendium dla doktoranta w projekcie NCN Koncentracja miary kierowanym przez dr. hab. Radosława...
Data publikacji:
Interdyscyplinarny program „Kartezjusz” przeznaczony jest dla osób rozpoczynających studia doktoranckie na jednym w  Wydziałów...
Data publikacji:
Zapraszam do udziału w konkursie na stypendium magisterskie w projekcie badawczym NCN OPUS pt. "Włączenie informacji o...
Data publikacji:
Trwa konkurs o stypendium doktoranckie w ramach projektu badawczego „Skuteczność strategii kontroli zakażeń wobec...
Data publikacji:
Szukam zaangażowanego doktoranta - studenta I roku w 2017/2018 - do pracy w projekcie związanym z alokacją zasobów w centrach...
Data publikacji:
W ramach grantu NCN Sonata-bis „Teoria węzłów” dostępne są trzy stanowiska: podstdoc, doktorant-stażysta i student. więcej
Data publikacji:
Dostępne jest stypendium dla jednej lub dwóch osób I/II roku studiów magisterskich w projekcie Wybrane zagadnienia z...
Data publikacji:
Dostępne jest stypendium dla doktoranta w projekcie Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i...
Data publikacji:
Zapraszam do udziału w konkursie o stypendium studenckie w projekcie badawczym metody algebraiczne w badaniu kwantowego...
Data publikacji:
Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że 6 czerwca 2017 r....
Data publikacji:
Trwa konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN „Obliczenia symboliczne na obiektach definiowalnych w logice pierwszego...
Data publikacji:
We invite applications for PhD positions in Computational Oncology, in research collaboration with Oncology Bioinformatics...
Data publikacji:
Trwają konkursy na stypendia w projekcie "Włączenie informacji o genetycznej różnorodności do analizy danych z sekwencjonowania...
Data publikacji:

Strony