Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty, stypendia, konkursy

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2),...
Data publikacji:
I would like to advertise a post-doc position in the grant Reinforcement learning - contemporary challenges (UMO-2017/26/E/...
Data publikacji:
The Faculty of Mathematics and Computer Science at Adam Mickiewicz University announces the second edition of the competition...
Data publikacji:
Please be informed that the Dean of the Faculty of MIM announces competitions for positions: Assistant Professor with...
Data publikacji:
Informujemy, że Dziekan Wydziału MIM ogłasza konkursy na stanowiska: adiunkta z habilitacją w Instucie Matematyki, termin...
Data publikacji:
One 12-month post-doc position is available in the project "Provability, computation and combinatorics at the lower and...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej w projekcie "Skuteczność  strategii kontroli zakażeń wobec wewnątrzszpitalnej i...
Data publikacji:
Under the Program, you can receive a grant paid in the form of a travel scholarship in the amount of the full subsistence...
Data publikacji:
Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza II edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik lub serię...
Data publikacji:
I would like to advertise a post-doc position in the grant Reinforcement learning - contemporary challenges (UMO-2017/26/E/...
Data publikacji:
W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie wypłacane w formie stypendium wyjazdowego w wysokości pełnej diety pobytowej za...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji konkursowej w projekcie NCN "Uczenie maszynowe ze wzmocnieniem - współczesne wyzwania" (UMO-2017/26/E/...
Data publikacji:
Poszukujemy doktorantów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych dot. zaawansowanych technik analizy sieci społecznych,...
Data publikacji:
Zapraszam do udziału w konkursie o stypendium magisterskie w projekcie badawczym NCN OPUS pt. „Przewidywanie punktu...
Data publikacji:
Trwa konkurs na trzyletnie stanowisko post-doc (adiunkt naukowy) w grancie NCN OPUS-14 "Koherentne Modele i Wydajne Algorytmy...
Data publikacji:
Oferujemy:  Stypendium studenckie w wysokości 3 000 zł/miesiąc przyznane na 18 miesięcy;  Finansowanie wyjazdów...
Data publikacji:
Oferta stypendialna na staże badawcze dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich ze stopniem przynajmniej doktora w roku...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej w projekcie NCN "Metoda relatywnych entropii dla układów nieliniowych" (projekt NCN OPUS...
Data publikacji:
Aktualne informacje o ofertach grantów / stypendiów znajdują się na stronie: https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty.
Data publikacji:
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w imieniu prof. dr hab. A Rycharda (dyrektor IFiS PAN) oraz prof. dr hab. Kaziemierza M....
Data publikacji:

Strony