Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty, stypendia, konkursy

Celem projektu jest rozwinięcie teorii, w przestrzeniach L^p, form nieliniowych stowarzyszonych ze skokowymi procesami...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej 18-miesięczne stypendium doktoranckie w projekcie „Oszacowania dla wektorów i procesów...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej w projekcie „Grupowe Miary Centralności: Aksjomaty, Algorytmy i Aplikacje” (NCN OPUS 2018/...
Data publikacji:
I invite to submit offers for position Student/ PhD student – mathematician in project financed by the NSC (Poland)....
Data publikacji:
Oferujemy jedno stypendium doktoranckie w projekcie NCN MAESTRO 2015/18/A/ST1/0055. O projekcie: Celem projektu jest...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji w projekcie NAWA POLSKIE POWROTY PPN/PPO/2018/1/00029 rekomendację do zatrudnienia w projekcie otrzymują...
Data publikacji:
A Programmer/system administrator is being open in the in the grant Reinforcement learning - contemporary challenges (NCN - UMO...
Data publikacji:
Zapraszam do udziału w konkursie na stypendium magisterskie w projekcie badawczym NCN OPUS pt. "Włączenie informacji o...
Data publikacji:
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski Projekt oferuje...
Data publikacji:
Oferujemy jedno stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS 2018/29/B/ST1/00339 kierowanym przez Piotra Muchę. O projekcie...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej 24-miesięczne stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS "Dowodliwość, obliczenia i...
Data publikacji:
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski Projekt oferuje...
Data publikacji:
  1 RESEARCH ASSISTANT POSITION TO STUDY CANCER GENOMIC EVOLUTION https://itn-contra.org   Application closing date: 15th July...
Data publikacji:
Oferujemy 2 stypendia doktoranckie w projekcie NCN OPUS 2018/31/B/ST1/00253. O projekcie: Projekt "Metody obliczeniowe dla...
Data publikacji:
Konkurs o stypendium doktoranckie w projekcie Narodowego Centrum Nauki (program OPUS) Strategiczna Analiza Sieci Społecznych  ...
Data publikacji:
Oferujemy 2 stypendia doktoranckie w projekcie NCN OPUS 2018/31/B/ST6/03201. O projekcie: Projekt „Grupowe Miary Centralności:...
Data publikacji:
Oferuję stypendium doktoranckie w ramach projektu badawczego Dowodliwość, obliczenia i kombinatoryka na niskich i średnich...
Data publikacji:
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski Projekt oferuje...
Data publikacji:
Zapraszam do składania ofert na stanowisko Student/ Doktorant – matematyk w projekcie NCN. Czas pobierania stypendium do 24...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej, w projekcie NCN „MATEMATYKA PODEJŚĆ WIELOSKALOWYCH W NAUKACH O ŻYCIU I NAUKACH...
Data publikacji:

Strony